Vytvoriť vlastnú www stránku alebo internetový obchod

MojeObchody.sk sú online porovnávač produktov, cien, firiem, e-shopov.

Porovnanie cien, porovnanie ceny MojeObchody.sk

Katalóg firiem Vyhľadávanie produktov

Všeobecné obchodné podmienky používania služby MojeObchody.sk

I. Úvod

Prevádzkovateľom služby MojeObchody.sk je spoločnosť BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, PSČ: 91101, IČO: 36332275, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R

II. Popis služby MojeObchody.sk

III. Registrácia internetového obchodu, či web stránky do MojeObchody.sk

IV. Zodpovednosť a povinnosti prevádzkovateľa služby MojeObchody

Prevádzkovateľ služby MojeObchody.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami a neschváliť registráciu internetového obchodu či web stránky bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ môže upraviť, alebo celkom zmeniť Názov, Popis odkazu a ďaľšie informácie v Detaile firmy.

V. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.augusta 2009.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.