Vytvoriť vlastnú www stránku alebo internetový obchod

MojeObchody.sk sú online porovnávač produktov, cien, firiem, e-shopov.

Porovnanie cien, porovnanie ceny MojeObchody.sk

Katalóg firiem Vyhľadávanie produktov

OZ ACTIVUS - pomocné centrum pre zdravotne a sociálne postihnutím.


ACTIVUS je združenie ľudí, ktorí sa rozhodli aktívne pomáhať zdravotne, sociálne a inak znevýhodneným jednotlivcom pri ich uplatňovaní sa na trhu práce. V tomto duchu podporujeme vzájomnú výmenu informácií, medzi organizáciami a jednotlivcami, ktorých záujem je podobný nášmu.

http://www.activus.sk

AC vzdelávacia agentúra Zvolen


Semináre k aktuálnej legislatíve.

http://www.acvzdelavanie.com

ALFA Education: vzdelávanie v oblasti bytového dizajnu, rekvalifikačné kurzy.


Vzdelávanie v oblasti bytového dizajnu, interiérového návrhárstva. Rekvalifikačné kurzy akreditované MŠSR. Kurz bytového dizajnu, interiérový dizajn. Návrhy, poradenstvo a realizácia interiérového dizajnu

http://www.alfaedu.sk

46. zbor Biela Nádej Krompachy. Skautský zbor, ktorý ponúka vynikajúce zážitky s každého smeru.


Skautský zbor, ktorý ponúka vynikajúce zážitky s každého smeru. Skaut, skauting, Krompachy, Biela nádej, zábava, Spišské Podhradie, Web, skaut, skauting, Krompachy.

http://www.bielanadej.sk

Dotyk ludskosti,o.z.-Touch of Humanity: občianske združenie.


Realizácia a príprava kultúrnych podujatí pre zahraničných Slovákov najmä na Slovensku s dôrazom na deti a mládež, organizácia výstavy výtvarných umelcov, predstavenia divadelných súborov Slovákov žijúcich vo svete,realizuje večere poézie z tvorby zahraničných Slovákov, prezentácie ich kníh a časopisov, folklórne festiv

http://www.dotykludskosti.eu

Občianske združenie Kultúrne centrum Sihoť Trenčín.


Občianske združenie Kultúrne centrum Sihoť Trenčín: tvorba kultúrnych podujatí, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty, kurzy, kultúrne podujatia, programy na recepcie a vernisáže.

http://www.kcsihot.sk

Lexmann - webový portál venovaný potomkom rodiny Thomasa Lexmaula.


Webový portál venovaný potomkom rodiny Thomasa Lexmaula - Lexmanna a rodinám jeho synov Karla a Franza Lexmanna.

http://www.lexmann.sk

Jazykový škola LLC, výučba jazykov angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny a ruštiny.


Jazyková škola a výučba angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny a ruštiny. jazykové kurzy v piatich svetových jazykoch. Metóda superlerning, učenie v alfa stave.

http://www.llc.sk

MarDur - e-learningové vzdelávanie podľa ich požiadaviek, e-learningové vzdelávanie už vytvorených modulov.


Pre klientov pripravujeme e-learningové vzdelávanie podľa ich požiadaviek, ale ponúkame aj e-learningové vzdelávanie už vytvorených modulov.

http://www.mardur.sk

Marea klub Košice - plávanie, plavecké programy pre všetkých.


Dojčenské plávanie, plávanie detí a dospelých, synchronizované plávanie - akvabely, aquafitness. Plávanie pre všetkých.

http://www.mareaklub.eu

Spolok abstinentov mesta Prievidza.


Spolok abstinentov mesta Prievidza. O klube, činnosť klubu, abstinencia, prevencia. Abstinenti v Prievidzi.

http://www.sap-prievidza.sk

Centrum voľného času - Spektrum v Galante, súbor mažoretiek.


Centrum voľného času- Spektrum v Galante v októbri 2005 založilo súbor mažoretiek, z ktorého neskôr vznikli tri tanečné skupiny. Najstaršie dievčatá sú vo veku 11 až 14 rokov a ich skupina má názov PINK. Toto meno si mažoretky zvolili samé podľa farby svojich prvých.kostýmov, ktoré sú ružovo-biele. Čoraz vi

http://mazoretky.biznisweb.sk

Obec Pleš - dedinka pod \"Plešatým kopcom\".


Obec Pleš - dedinka pod \"Plešatým kopcom\". História dedinky Pleš, oznamy, základné údaje o obci, obecný úrad, samospráva.

http://obecples.biznisweb.sk

Mgr. Branislav Ondruš - poslanec mestského zastupiteľstva v Stupave.


Mgr. Branislav Ondruš - poslanec mestského zastupiteľstva v Stupave. Myslím si, že nestačí, ak robiť politiku len pre ľudí, ale treba ju predovšetkým robiť s ľuďmi.

http://www.branoondrus.sk

Moral - Opálové bane a brusiarne.


Dubník, opálové bane Dubník, Dubnícke opálové bane, opál , opály , opálový, Dubník , dubnícky, drahý, bane, skanzen, posudok, kamene, šachty, mliečny, harlekýn, drahý, hra farieb, farebný, dúhový, skanzen, nadácia

http://www.opalyslovenska.eu

Orchidamos Slovakia - vzdelávanie, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia.


Poskytujeme služby v oblasti ako vzdelávanie, výchovy a telesnej kultúry, športu a telovýchovy, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, najmä pomoc pri organizácii kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, ochrana zdravia obyvateľstva, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

http://orchidamos.biznisweb.sk

Združenie slovanskej vzájomnosti, o.z.


Združenie slovanskej vzájomnosti. Združenie slovanskej vzájomnosti je dobrovoľným, záujmovým, nezávislým spoločenským a samosprávnym hnutím, ktoré spája občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, národnosť, sociálne postavenie a náboženské vyznanie, pri napĺňaní idey slovanskej vzájomnosti

http://www.ozzsv.sk

Cech pekárov a cukrárov Východného Slovenska.


Sme cech pekárov a cukrárov z východného slovenska. Poradenstvo v pečení, cech pekárov, informácie, novinky, partnery, inzercia, burza strojov a zariadení.

http://www.cechpekarov-vs.sk

Pomoc občanom mesta poprad a mestké informátorské centrum.


Pomoc občanom mesta poprad a mestké informátorské centrum. O meste, mestská vláda, novinky, občan Popradu.

http://www.popradradio.sk

PosAm - ProRec SK Občianske združenie.


ProRec SK Občianske združenie - elektronický zdravotný záznam EHR e-Health EuroRec ProRec Q-Rec, elektronizácia zdravotníctva e-Zdravie interoperabilita medicínska terminológia MeSH SNOMED archetypy openEHR.

http://www.prorecsk.sk

SAKS - Slovenská asociácia pre znalostnú spoločnosť.


Slovenská asociácia pre znalostnú spoločnosť (ďalej tiež \"Asociácia\") je občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované v decembri 2006. Skratka združenia \"SAKS\" je odvodená od anglického názvu združenia \" Slovak Association for Knowledge Society\".

http://www.saks.sk

 1   2   3   >